Redovni backup ciklusi

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Kada obrišete mail, on se čuva 14 dana na serveru dok se konačno ne obriše sa sistema i u tom periodu možete sami da ga vratite u svoj mailbox. U slučaju da prođe rok od 14 dana – ne brinite, BizMail radi svakodnevni backup Vaših mailova i imamo mogućnost da ih vratimo kod Vas u mailbox i nakon perioda od 14 dana.