POP/IMAP pristup

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Ovi protokoli će Vam omogućiti pristup Vašim mailovima čak i sa starijih mobilnih uređaja ili mail klijent aplikacija koje ne podržavaju MAPI ili ActiveSync pristup.