Neograničen mail storage

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Vi sami definišite koliko Vam treba prostora za skladištenje e-maila na nivou kompanije. U većini kompanija, samo mali broj zaposlenih troši najviše prostora, neka to ne bude obavezujuće da svima morate da dodelite veliki prostor. Ovakvim modelom, u prilici ste da svedete troškove na realan nivo, a ako Vam treba više prostora – lako ćemo da proširimo.