Mail grupe

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Kroz Web Portal za upravljanje kompanijskim nalogom, možete kreirati mail grupe tako da više osoba mogu da prime mail poslat na istu adresu. Npr. mail poslat na kontakt@vasafirma može da se prosledi na više primalaca istovremeno tako da ne propuštate priliku da uspostavite kontakt sa potencijalnim kupcem.