Microsoft Exchange funkcionalnosti

Deljeni i
lični kalendari

Svi zaposleni imaju sopstveni kalendar koji mogu da sinhronizuju i pregledaju na svim svojim uređajima (računarima, tabletima ili smartphone uređajima). U skladu sa dozvolama, moguće je pristupiti i kalendarima drugih kolega. Takođe, može da se napravi namenski deljeni kalendar kome mogu da pristupaju svi zaposleni, kao što je kalendar zauzetosti sale za sastanke i dr.

Delegirani pristup
korisničkim mailboxima

Ova funkcionalnost Vam dozvoljava da dozvolite pojedinim kolegama da mogu slobodno da pristupaju Vašem mailboxu, bilo kao čitalac ili kao kontributor. Najčešće se koristi kada više ljudi radi na istom projektu, a druga strana uporno šalje e-mail na jednu adresu.

OWA (Outlook Web Access)

Iz bilo kog Web Browsera, sa bilo kog uređaja, možete pristupiti svom (ili deljenom) mailboxu, kalendaru, kontaktima, Public Folderu itd.

SendAs / Send On Behalf

Ukoliko ste prezauzeti da šaljete obaveštenja preko maila, možete tu obavezu da poverite nekom od kolega. To Vam omogućava SendAs / SendOnBehalf funkcionalnost.

Public folders

Ova funkcionalnost omogućava da podelite informacije kao što su kontakti, kalendari, poruke ili beleške između zaposlenih. Možete definisati nivoe pristupa informacijama, a tim informacijama pristupate iz Outlook klijenta ili kroz OWA pristup.

Deljeni kontakti

Kroz BizMail Web Portal za upravljanje kompanijskim nalogom, možete da unesete „eksterne“ kontakte tako da svi zaposleni imaju brz pristup zajedničkom kompanijskom imeniku bilo kroz MAPI Outlook ili kroz OWA pristup.

MAPI Pristup

Ova funkcionalnost omogućava da povežete direktno Vaš Microsoft Outlook klijent na BizMail Hosted Exchange i time uživate u sinhronizaciji maila, kalendara, kontakata, Public Folder-a u realnom vremenu. Zaboravite na „Send and Receive“ dugme.

Bezbednost

Anti-Spam zaštita

Svaki e-mail koji dolazi na VaÅ¡u adresu ili odlazi sa VaÅ¡eg naloga se proverava za SPAM kriterijume. Svaki SPAM e-mail se obeležava i smeÅ¡ta u “Junk Folder” i tako VaÅ¡ mailbox ostaje čist i zaÅ¡tićen od pretrpavanja.

Redovni backup ciklusi

Kada obriÅ¡ete mail, on se čuva 14 dana na serveru dok se konačno ne obriÅ¡e sa sistema i u tom periodu možete sami da ga vratite u svoj mailbox. U slučaju da proÄ‘e rok od 14 dana – ne brinite, BizMail radi svakodnevni backup VaÅ¡ih mailova i imamo mogućnost da ih vratimo kod Vas u mailbox i nakon perioda od 14 dana.

Anti-Virus zaštita

Da bi zaÅ¡titili VaÅ¡ mailbox, a samim tim i VaÅ¡ računar od virusa, svaki mail se proverava od zaraze virusom. Ukoliko je zaražen, virus se zadržava u “karantinu” i ne dolazi do Vas.

SSL pristup

Autentifikacija na svim BizMail servisima, od Web Portala do OWA pristupa, je Å¡ifrovana tako da ne morate da brinete o tome da li neko može da “skine” password za VaÅ¡ nalog.

Ostale funkcionalnosti

Mail grupe

Kroz Web Portal za upravljanje kompanijskim nalogom, možete kreirati mail grupe tako da više osoba mogu da prime mail poslat na istu adresu. Npr. mail poslat na kontakt@vasafirma može da se prosledi na više primalaca istovremeno tako da ne propuštate priliku da uspostavite kontakt sa potencijalnim kupcem.

Neograničen mail storage

Vi sami definiÅ¡ite koliko Vam treba prostora za skladiÅ¡tenje e-maila na nivou kompanije. U većini kompanija, samo mali broj zaposlenih troÅ¡i najviÅ¡e prostora, neka to ne bude obavezujuće da svima morate da dodelite veliki prostor. Ovakvim modelom, u prilici ste da svedete troÅ¡kove na realan nivo, a ako Vam treba viÅ¡e prostora – lako ćemo da proÅ¡irimo.

POP/IMAP pristup

Ovi protokoli će Vam omogućiti pristup Vašim mailovima čak i sa starijih mobilnih uređaja ili mail klijent aplikacija koje ne podržavaju MAPI ili ActiveSync pristup.

Mail forward

U slučaju da neko od kolega ide na duže odsustvo iz bilo kog razloga, mailove poslate na taj mail možete proslediti na neku drugu adresu unutar kompanije.

Kontrolni panel

Svaki BizMail korisnik dobija pristup nalogu na Kontrolnom panelu tako da može sam da dodaje, menja i briše naloge, kontakte ili mail grupe, na nivou firme ako je u pitanju administratorski nalog. Ukoliko to želite, BizMail tim može da preuzme ove aktivnosti za Vas.

Auto Responder

Ova funkcionalnost omogućava da BizMail automatski šalje obaveštenja koja Vi zadate svima koji Vam šalju e-mail. Najčešća upotreba ove funkcionalnosti je da sistem odgovara pošiljaocima dok ste na odmoru/odsustvu.