Delegirani pristup
korisničkim mailboxima

Posted on: June 15th, 2013 by admin No Comments

Ova funkcionalnost Vam dozvoljava da dozvolite pojedinim kolegama da mogu slobodno da pristupaju Vašem mailboxu, bilo kao čitalac ili kao kontributor. Najčešće se koristi kada više ljudi radi na istom projektu, a druga strana uporno šalje e-mail na jednu adresu.