Archive for the ‘Dodatne funkcionalnosti’ Category

Auto Responder

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Ova funkcionalnost omogućava da BizMail automatski šalje obaveštenja koja Vi zadate svima koji Vam šalju e-mail. Najčešća upotreba ove funkcionalnosti je da sistem odgovara...

Kontrolni panel

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Svaki BizMail korisnik dobija pristup nalogu na Kontrolnom panelu tako da može sam da dodaje, menja i briše naloge, kontakte ili mail grupe, na...

Mail forward

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
U slučaju da neko od kolega ide na duže odsustvo iz bilo kog razloga, mailove poslate na taj mail možete proslediti na neku drugu...

POP/IMAP pristup

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Ovi protokoli će Vam omogućiti pristup Vašim mailovima čak i sa starijih mobilnih uređaja ili mail klijent aplikacija koje ne podržavaju MAPI ili ActiveSync...

Neograničen mail storage

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Vi sami definišite koliko Vam treba prostora za skladištenje e-maila na nivou kompanije. U većini kompanija, samo mali broj zaposlenih troši najviše prostora, neka...

Mail grupe

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Kroz Web Portal za upravljanje kompanijskim nalogom, možete kreirati mail grupe tako da više osoba mogu da prime mail poslat na istu adresu. Npr....