Archive for the ‘Bezbednost’ Category

SSL pristup

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Autentifikacija na svim BizMail servisima, od Web Portala do OWA pristupa, je Å¡ifrovana tako da ne morate da brinete o tome da li neko...

Anti-Virus zaštita

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Da bi zaštitili Vaš mailbox, a samim tim i Vaš računar od virusa, svaki mail se proverava od zaraze virusom. Ukoliko je zaražen, virus...

Redovni backup ciklusi

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Kada obrišete mail, on se čuva 14 dana na serveru dok se konačno ne obriše sa sistema i u tom periodu možete sami da...

Anti-Spam zaštita

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments
Svaki e-mail koji dolazi na Vašu adresu ili odlazi sa Vašeg naloga se proverava za SPAM kriterijume. Svaki SPAM e-mail se obeležava i smešta...