Novosti

Comp-154sKompanija IT4biz Vam predstavlja BizMail – poslovna email reÅ¡enja.

BizMail – email reÅ¡enja su platforma za poslovne korisnike e-maila, koji žele da sebi i svojim kolegama olakÅ¡aju komunikaciju i rad na zajedničkim projektima, kao i samu organizaciju posla, a da pritom podignu nivo bezbednosti svoje e-mail infrastrukture.

BizMail – email rešenja podrazumevaju BizMail Hosted Exchange i BizMail Relay rešenja koja imaju jasno definisanu ulogu koju ispunjavaju i jasno definisane probleme za čije rešavanje su namenjeni.

BizMail Hosted Exchange je e-mail rešenje koje se koristi za organizaciju poslovanja i unapređenje komunikacije i kolaboracije među zaposlenima kao i podizanje nivoa sigurnosti e-mail servisa uz pomoć posebnih bezbednosnih modula i protokola.

BizMail Relay rešenje se primenjuje u kompanijama koje imaju problema sa sigurnošću i dostupnošću svojih e-mail servera, to jest kompanijama kojima je potrebna proaktivna zaštita cele e-mail infrastrukture, kao i mogućnost dodatnih, rezervnih linkova, kako bi elektronska pošta neometano saobraćala u oba smera na infrastrukturi u svakom trenutku.

BizMail Hosted Exchange koristi pouzdanu i proverenu Microsoft Exchange platformu koja je već godinama standard u poslovanju i organizaciji većih preduzeća, i na nov način je približava domaćem tržištu.

 Moćni Microsoft Exchange objedinjuje sve aspekte poslovne komunikacije, kolaboracije i organizacije, i čini ih dostupnim svima u okviru kompanije, naravno u odnosu na dodeljeni nivo pristupa. Ovako robusno i napredno rešenje je zbog svojih funkcionalnosti a i cene licenciranja i opreme, do skora je bilo ograničeno samo na velike organizacije i njihove moćne lokalne servere na kojima se rešenje hostovalo.

Suština našeg BizMail Hosted Exchange rešenja je u tome što smo Exchange učinili lakše dostupnim domaćim kompanijama, pre svega za pristup jer u potpunosti funkcioniše preko interneta, a resursi koje koristi su lako upravljivi i proširivi u odnosu na Vaše potrebe kroz naš korisnički kontrolni panel.

Ono što je nekada bilo dostupno samo velikim organizacijama sa preko 1000 mailbox-a, pre svega zbog celokupne cene licenciranja ovakvog sistema, a onda i zbog cene servera i opreme koji bi podržali ovakvu platformu, danas je podjednako dostupno i malim preduzećima i velikim organizacijama, preko našeg centralnog servera, a po mnogo povoljnijim uslovima.

Sa bilo koje lokacije ili platforme, moguće je bezbedno koristiti bilo koju instancu ovog email reÅ¡enja, a pritom zadržati sinhronizovane podatke na svim mobilnim ureÄ‘ajima I tabletima novije generacije (ActiveSync – Android, IOS, Blackberry).

BizMail Hosted Exchange smo postavili na bezbedne temelje sigurnih i tehnički superiornih servera, sa Redovnim Backup Sistemom, Anti-Virus i Anti-Spam modulima i posvećenim timom specijalista kompanije IT4biz, uvek spremnih da vam pruže podršku, objasne određene operacije ili povrate izgubljene podatke.