Auto Responder

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Ova funkcionalnost omogućava da BizMail automatski šalje obaveštenja koja Vi zadate svima koji Vam šalju e-mail. Najčešća upotreba ove funkcionalnosti je da sistem odgovara pošiljaocima dok ste na odmoru/odsustvu.

Tags: , ,