Anti-Spam zaštita

Posted on: June 19th, 2013 by admin No Comments

Svaki e-mail koji dolazi na Vašu adresu ili odlazi sa Vašeg naloga se proverava za SPAM kriterijume. Svaki SPAM e-mail se obeležava i smešta u “Junk Folder” i tako Vaš mailbox ostaje čist i zaštićen od pretrpavanja.