BizMail email rešenja

BizMail je specijalizovana platforma za bezbedan i sinhronizovan pristup pošti i aplikacijama za poslovnu organizaciju preko bilo kog Vašeg uređaja (iPhone/android/tablet/notebook), i to hostovano na najboljoj opremi sa 24/7 podrškom i redovnim backup ciklusima. Dostupna su dva osnovna vida usluge BizMail rešenja, BizMail Hosted Exchange i BizMail Email Relay.

xchange-brndBizMail Hosted Exchange (Hosted Microsoft Exchange) Vam je potreban ukoliko želite da istovremeno uvedete moćno email rešenje kao i da unapredite organizaciju poslovanja i internu poslovnu komunikaciju, uz visok nivo sigurnosti i zaštite privatnosti i podataka.

erelay-brndBizMail E-mail Relay rešava probleme sa sigurnošću i dostupnošću email servera, i pruža proaktivnu zaštitu cele email infrastrukture, kao i mogućnost dodatnih, rezervnih linkova, kako bi elektronska pošta neometano saobraćala u oba smera na infrastrukturi u svakom trenutku.